„5K - Řízení mléčné farmy“ nenahrazuje management farmy.


5K je informační systém, který zlepšuje řídící praktiky na farmě mléčného skotu. Pomáhá managementu odhalit problémy v chodu farmy a v konečném důsledku vede k výraznému zlepšení ekonomiky výroby mléka na farmě.


náklady

squere Lidé


Lidé, kteří jsou zaměstnaní na mléčné farmě, musí svoji práci vykonávat tak, aby zvířata dosahovala vysoké produkce, zároveň byla zdravá, s dobrou reprodukcí a dlouhověkostí. Přitom musí dosáhnout nízkých nákladů na výrobu 1 kg mléka, což vede k ziskovosti farmy.

Řídicí systém 5K pomáhá vést zaměstnance farmy ke správnému vykonávání práce na svěřeném úseku na farmě.


squere Genetika

logo

Genetika (předpoklady zvířete k vysoké produkci, k dobrému zdraví a dlouhověkosti) je základ vysoké a ekonomické produkce. 5K – ukazuje cestu kam jít v oblasti rozvoje genetiky stáda na farmě.


squere Výživa


logo

Náklady na krmení tvoří největší podíl všech nákladů na výrobu mléka. Zásadně ovlivňuje výši užitkovosti, zdraví, reprodukci, dlouhověkost zvířat a tím celou ekonomiku mléčné farmy. Řídicí systém 5K aplikuje při sestavování a propočtech krmných dávek na konkrétní farmě nejnovější poznatky vědy a zároveň praxe. Co nejvíce využívá vlastních zdrojů krmiv na farmě. Vyhodnocuje účinnost krmné dávky a permanentně pracuje na zpětných vazbách (denní monitoring).


squere Komfort


„Komfort zvířat“ je jedním ze základních podmínek dosažení vysoké užitkovosti, dobrého zdraví a tím ekonomického chovu jak v současnosti, tak i z dlouhodobé perspektivy. „Komfort“ není vždy o velkých investicích, ale převážně o drobných detailech, které Vám systém 5K pomáhá odhalit.
logo

squere Ekonomika


Krávy na mléko chováme za účelem dosažení zisku. Z toho důvodu je nezbytné mít každý den pod kontrolou ekonomiku výroby mléka. Ekonomika je klíčový modul řídícího systému 5K. Zajišťuje, aby ekonomika farmy fungovala dnes, zítra i v budoucnosti a farma byla připravena na případné změny podmínek na trhu s mlékem.


Tento projekt vzniká za podpory MŠMT Tento projekt vzniká za podpory MŠMT